top of page

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה על רגל אחת
בנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של מבנים בכלל ובתים בפרט, במטרה לצמצם את מידת ההשפעה השלילית של מבנים על הסביבה. כלומר, מענה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לגרוע ממשאבי הדורות הבאים. על מנת לעמוד ביעדים אלו בנייה ירוקה מעודדת שילוב רחב ומושכל של ידע וטכנולוגיות.
הבנייה הירוקה הינה תחום רחב ומקיף וחורגת הרבה מעבר לבניין עצמו, היא  נוגעת בצורה משמעותית גם בנושאים כלכלים, חברתיים ובריאותיים.

חלונות כחלק מבניין / בית ירוק

חלונות ודלתות מהווים חלק משמעותי ממעטפת הבניין (מכלול הקירות והגגות) ומהוים אלמנט מאוד מורכב, בשל מגוון תפקידיהם.  תפקידי החלון הם רבים וסותרים. מצד אחד תפקידם להכניס אור, אוורור, נוף ואנרגיה בחורף ובקיץ, ומצד שני לאטום אנרגטית וגם אקוסטית את הבניין.
חלונות טובים יודעים לתת מענה למורכבות זו, כלומר, הם מבודדים טוב  את המבנה וכל זאת מבלי לפגוע בהעברת תאורה, נוף ואויר שהיינו רוצים שהפתח יספק.

איך נדע לזהות חלון טוב?
חלון מורכב משני חלקים: זיגוג ומסגרת. נתייחס לכל אחד בנפרד:
הזיגוג נועד לאפשר לאור, נוף ואנרגיה מוקרנת לחדור למבנה. הזכוכית לכשעצמה הינה חומר מבודד לא יעיל. לבעיה זו פותחו עם השנים מספר פתרונות ביעילות שונה.  ב"חלון ירוק" לכל החלונות המוצעים, זיגוג כפול במרווח רחב שהוכנס בו גז אציל (ארגון) אשר יחד משפרים את רמת הבידוד של הזיגוג ב 40% ביחס לחלונות עם מרווח צר הממולא באויר יבש. בנוסף מרבית החלונות ב"חלון ירוק" מצופים במסנני קרינה המקטינים קרינה לא רצוייה, כמו למשל UV (סינון של 99.9%).

המסגרת מהווה אחוז משמעותי מהפתח והחומר והטכנולוגיה שהרכיבו אותה קובעים את רמת הבידוד של המסגרת. מדד חשוב ומשמעותי נוסף הוא האיטום של החלון, כלומר היכולת שלו להיסגר בצורה כזו שלא תאפשר מעבר אויר דרך הפתח לאורך זמן ובכל תנאי. ב"חלון ירוק" תוכלו למצוא מגוון מערכות חלון הבנויים מחומרים עם בידוד תרמי גבוה אשר אדישים לתנאי החוץ ובעלי מנגנוני פתיחה וסגירה נוחים לתפעול ואמינים לאורך זמן.

רוצים לדעת עוד?
ב"חלון ירוק" ניתן למצוא מגוון חלונות מבודדים של מותגים עולמיים באיכויות בידוד רבות ושונות - כולם עומדים בתקנים השונים ואף יותר. באולם התצוגה של של "חלון ירוק"הנמצא במנוף ניתן לראות ולהתרשם ממגוון זה ולקבל תשובות על כל שאלה באופן אישי.

bottom of page